Në kulturë:

Investime:

 • U restaurua për 100 ditë godina drejt shëmbjes e “Lidhja e Shkrimtarëve” dhe u kthye në Ministri të Turizmit, Kulturës Rinisë dhe Sporteve, ku veç zyrave ka dhe Sallë Koncertesh muzikore të quajtur Tefta Tashko Koco, Sallë të artit figurativ Ibrahim Kodra, Salla për aktivitete artistike në shërbim të artisteve etj.

  

 

 •  U rikonstrutua Instituti i Monumenteve të Kulturës“Gani Strazimiri” dhe u ndërtua Shkolla e pare Shqiptare e Restaurimit (pranë Kinostudios), bashkëpunim me Qeverinë Italiane.

   

   

   

   

   

 • Në “Rrugën e Elbasanit” u ndërtua Biblioteka e Librit të Huaj, me pavijonet gjermane, italiane, franceze e angleze.

Investimet e MTKRS, gjatë Vitit 2007

 

MTKRS, arritje në shifra gjatë vitit 2008