Prof. Dr. YLLI PANGO

Vendlindja: Tirana, Shqipëri

ARSIMIMI / KUALIFIKIMET

1965-1969 : Shkolla e Mesme e Përgjithshme “Qemal Stafa” – Tiranë

1969-1974 : Student në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Diplomuar për matematikë 5-vjeçar.

1981-1983 : Studime Pasuniversitare në psikologji, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale

1989 : Kurse trainimi në Psikologji, Itali, (Bari, Romë)

1994-1995 : Studime Pasuniversitare (1-Planifikimi dhe adminstrim i arsimit 2- Psikoterapi – Universiteti i Bostonit. Programi i bursave Humphrey USA, program Profesional dhe Akademik (Programi i Shkëmbimit Fulbright)

 

Titujt shkencorë

1975-Matematikan-(Diplome universitare-Dega matematike 5-vjeçare)

1987 : Kandidat i Shkencave Psikologjike

1992 : Doktor i Shkencave Psikologjike dhe Pedagogjike

1994 : Profesor (titull shkencor)

Eksperiencat profesionale dhe anetarësimet

1976-1983 : Lektor në Shkollë të Lartë & Mësues në Shkollë të Mesme

1983 : Studiues dhe Shef i Departamentit të Psikologjise dhe Pedagogjisë në Institutin e Studimeve Pedagogjike, Tiranë.

Pedagog i jashtëm i matematikës në Universitin e Tiranës. Lektor.

1992-1994 : Zëvëndës Ministër i Arsimit

Nënkryetar i Komitetit të UNCIEF-it, Shqipëri

1992-1994 : Zëvëndës President i Komisionit të Lartë të Kualifikimit Shkencor, Shqipëri

1997-1999 : Lektor, profesor i psikologjisë, Universiteti i Tiranës

1997-1999 : Kryetar i Këshillit Drejtues të Radiotelevizionit Shqiptar

1999-2005 : Dekan i Fakultetit te Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranes

2002 : Këshilltar politik i Presidentit të Shqipërisë

2005-2009 : Deputet i zgjedhur në zonën nr.38 Tiranë. Anëtar i Parlamentit të Shqipërisë.

Nënkryetar i Komitetit të Medias dhe Edukimit

 

2007-2009 : Ministër i Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve të Shqipërisë

2010-2013 : Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë së Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit

2013   Lektor Universiteti Europian i Tiranes(UET), Universiteti i Elbasanit, Kolegji Universitar "Dardania" Prishtine-Kosove

2018 and on: Expert- Programme Project Evaluator- EACEA-EUROPEAN COMMISION-Brussels

 

EU CV (European Community CURRICULUM VITAE)

(CV of European Commision Expert)

 1. Family name:              Pango  
 2. First names:                 Ylli
 3. Date of birth:             26.03.1952            
 4. Passport holder:       Albanian             
 5. Residence:                   Tirana – Albania
 6. Education:  

Institution

Degree(s) or Diploma(s) obtained;

1995

Higher Commision of Scientific Titles-Albania

Professor –Scientific and Pedagogical Title;

Leader of Scientific Research

1992

Higher Commision of Scientific Titles-Albania

Doctor of Science(PhD) in Psychology

 1987

Higher Commision of Scientific Titles-Albania

Master on Psychology and Pedagogy(Candidate of Sciences)

 1994-1995

Boston University-USA

 • Post-graduation studies –Program of Graduate Study and Professional Development - Humphrey Fellowship Programme USA- Fulbright exchange programme;
 • (Certificate of THE GOVERNMENT OF UNITED STATES OF AMERICA-Signed By The President of United states Bill Clinton)
 • Certificate in Education Planning and Administration

September 1981-September 1983

University of Tirana- Faculty of History and Philology

Post University Studies in Psychology and Pedagogy

 

September 1969-July 1975

University of Tirana, Albania Faculty of Social Sciences- Branch- Applied Mathematics

Bachelor Degree in Mathematics-Graduated Mathematician

 

 1. Language skills:  Indicate competence on a scale of 1 to 5 (1 - excellent; 5 - basic)

Language

Reading

Speaking

Writing

English

1

 

1

 

1

 

French

1

1

1

Italian

1

1

2

Russian

1

1

3

Albanian

Native

 1. Membership of professional organisations: Years within the firm:

 

 1. Present position:  European Commission project evaluator. EACEA expert

 

 1. Other skills: fully computer literate                           

 

 1. Key Qualifications:  
 • Programme External Evaluator Expert(Evaluation). European Commission-ECEA/A/06-Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. Contracted as external evaluator to assist the EC programmes in the field of youth education and employment, culture, youth, sport, EU aid volunteers and citizenship(February 2018 and on)

 

 • Well-versed both in quantitative and qualitative research methods pursuing research activities in areas of Education, Higher Education, Science; Psychology; Social Issues; Civic Education, Cultural Heritage;  Media; Youth; Culture;
 • Experience and Research in Civic Education and Education for Democracy- i.e. studies, training courses in USA in 1992. The publication of the book “Civic Education-Education for Democracy”(in Albanian and in English)-August 1999. ( Production of a Project with University of Washington, Seattle, WA, USA, financed by USIA(Government of USA Information agency Contract Nr.IA-ASCF-G5190504 and  IA-ASLJ-G8190037)
 • Experience in large research and in planning, design, coordination and implementation of large-scale studies on Education , including sampling, data management, analysis writing and report writing ,i.e. Representing Albanian Education in Council of Europe  1992-1994. I.e. Co-Author of “Secondary Education in Europe: Problems and Prospects” Council of Europe Publishing(1994). I.e. Author of “Secondary Education in Albania” Guide to Secondary Education for Europe-Council for Cultural Cooperation-Council of Europe Press, 1996
 • Experience and Research in the Promotion of Human Rights in Universities. I.E. Research in human rights in Universities in Albania and Publication of the book “Manual for the Human Rights Protection in Universities”. Tirana-2004 Part of the Manual for the Human Rights. Financed by the support of European Commission.
 • Large experience in research and project preparation and implementation on psychological, pedagogical and social issues as University lecturer, researcher and head of Department of Pedagogy and Psychology at the Institute of Pedagogical Studies; General Director of the Technology and Innovation Research Agency; Executive Director of Albanian Institute of Social and Pedagogical Studies.
 • Wide experience in the management and capacity building of higher education i.e. Deputy Minister of Higher Education of Albania, co-author of the law for the Higher Education and Dean of Faculty of Social Sciences of University of Tirana.
 • Experience on Project preparation and implementation i.e. the preparation and implementation of the project about  democratic skills and promotion of ethics in local power governance in Albania, and the publication of the book “Democratic skills and enhancement of ethics in local power government”.
 • Experience and skills in research and project development and implementation in social keen issues such as Prostitution, victims of traffic: E.g. the study and the publication of Brochure “Skills on the practice of work with the victims of traffic”, financially supported by USAID(2005). (Publication of Albanian Institute of Social and Psychological Studies, under the care of the Director of Institute Ylli Pango); “ The prostitution, an open wound for the Albanian society” (20010, financed by Duch foundation SNV. (Publication of Albanian Institute of Social and Psychological Studies, under the care of the Director of Institute Ylli Pango).
 • -Large experience in the organization and management of the media issues, i.e. as Head of the Leading Council of Public Albanian Television(Chairman of the Board of the Albanian Radio-Television).

Experience and knowledge in political issues and elections: I.e. Former Deputy, elected Member of the Albanian Parlament and Political Advisor to the President of Albania.

 • Experience as lecturer and researcher and author of many publications in the field of Psychology, Education, Social Issues,. Civic Education, Social Psychology, Psychotherapy, etc., such as:

“Statistical Methods in Psychology studies” (1985)

“The psychology of child thinking (1987);

 “The Secrets of the Memory” (1990)

“Social Psychology” (1998);

“Prostitution- open wound of the Albanian society”;(2001)

“Mid- range education development plan” (Head of research).(1993);

“Secondary Education in Europe: Problems and Prospects” (1994).(Co-Author) Council of Europe Publishing

(Guide to Secondary Education for Europe) (Coordinator Denis Callen)

“Secondary Education in Albania”(L’Enseignement secondaire en Albanie)- Guide to Secondary Education for Albania-Europe-Council for Cultural Cooperation-Council of Europe Press, (Published in 1996) (Coordinator Denis Callen)

“Civic education – education on democracy” (1999)(In English and in Albanian)

“The crime-Articles and essays”-2003;

“Psychotherapy” (2004)- |A Manual on diagnosing and treatment of psychological disorders

“The Psychology of Albanians”(2018) etc.

 • More than 5 years in Institutional Capacity Strengthening in the fields of Culture, Education, Cultural Heritage and Tourism i.e Deputy Minister of Education and Minister of Culture, Tourism Youth and sports.
 • Experience in EU project evaluation i.e. Two consecutive years working as  Programme External Evaluator in Evaluation  of EU projects in the field of youth education and employment, culture, youth, sport, citizenship
 •  Strong knowledge of the European Commission guideline and procedures, Program Evaluation, EU funds reviews,  Proven Experience in Program Design, Project Management & Implementation and  EU financed projects. I.e. Director of the Albanian Agency of Research, Technology and Innovation (2010-2013), part of the network of European Agencies of the same kind
 • Solid knowledges on EU Programs and financial mechanisms under the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA) and EU aid financial program. I.e. Director of the Albanian Agency of Research, Technology and Innovation (2010-2013), part of the network of European Agencies of the same kind
 • In depth knowledge of EU Project Preparation – Need Identification, Terms of References/Technical Specifications. I.e. Director of the Albanian Agency of Research, Technology and Innovation (2010-2013), part of the network of European Agencies of the same kind;

 

 1. Specific experience in the region:

Country

Date from - Date to

Albania

1976 – present

Kosovo

2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

                                      

 

 1. Professional experience:

Date

Location

Company& reference person

Position

 • Description

February-April 2019

 

Brussels

 

European Commission

ECEA/A/06

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

 

Programme External Evaluator Expert

(Evaluation

 

 • Contracted as external evaluator to assist the European Union programmes in the field of youth education and employment, culture, youth, sport, EU aid volunteers and citizenship

 

March– June 2018

 

Brussels

 

European Commission

ECEA/A/06

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

Program External Evaluator Expert

(Evaluation report)

 

 • Contracted as external evaluator to assist the European Union programmes in the field of youth education and employment, culture, youth, sport, EU aid volunteers and citizenship

 

 

 

2013-2019

 

 

 

Albania

 

 

European University of Tirana

 

-Lecturer

-Scientific leader and supervisor for the PhD students

 • Responsibilities: Keep up with current research activities in areas of my expertise such as Social Psychology, Psychology of Development.
 • Lecture planning, preparation and research, contact and teaching time with students, seminars, tutorials; supervising PhD students  lectures on Psychology of Development;
 • Supervising 6 PhD students 1 from Kosovo, 2 from Northern Macedonia, 2 from Albania, one from Turkey.
 • Member of the University Commision of Phd graduation

2017-2018

Kosovo

University College “Dardania”

Lecturer  

 

 • Responsibilities:Keep up with current research activities in areas of my expertise such as 1- Quantitative and Qualitative Research methods in areas of Expertise such as Social Sciences(Psychology, Sociology, Social Studies). 2- Measurement and Testing in Psychology and Social Studies;
 • Lecture planning, preparation and research  in 1- Quantitative and Qualitative Research methods in areas of Expertise such as Social Sciences(Psychology, Sociology, Social Studies). 2- Measurement and Testing in Psychology and Social Studies; Contact and teaching time with students, seminars, tutorials.

 

2010-2013

Albania

Agency of Research, Technology and Innovation

Governmental Institution(ARTI)

In Albanian: (Agjencia e Kerkimit Shkencor, Teknologjise dhe Inovacionit)(AKTI)(From October 2016:AKKSHI

Director

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Team leader

 

Deputy Team Leader

 

 

 

 

 

 

Team leader

Support, monitor and evaluate programs and projects in the field of science, technology and innovation (STI), at the national level; cooperates with the ministries and other institutions to promote research in the field of science, technology and innovation; financially support programs and projects of STI, develop application procedures for the preliminary evaluation, monitoring, and final assessment of the programs and projects of STI; monitor and evaluate activities of STI, at the national level; creates and enriches, continuously, the database of the analysis and documentation of the STI system; offer technical assistance to all of the institutions in regard to investments in the field of STI; promote the cooperation with the private sector in the fields of STI; promote, coordinate and monitor the bilateral and multilateral cooperation with EU etc,

 

Drafting the Albanian Law of Science

 

 • Draft and Coo-lead the implementation:

Project:ELISAA-E-learning Innovation and Sustainable Albanian Agriculture(October 2012-October 2017): Copartner with University of Bari “Aldo Moro” , Wirtschaftsuniversität Wien [WU] (AT) , Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (PL) Agriculture University of Tirana; Polytechnic University of Tirana etc:

 

Lead the team drafting:

 

 

 • Project: AL-ES.NET(EURAXESS- Albania); Grant agreement ID: 619167. Programme(s) FP7-PEOPLE- Call for proposal FP7-Adhoc-2007-13

Started date 1 October 2013

 

 

2007 – 2009

Albania

Ministry of Tourism, Culture, Youth and Sports

Minister

 

 

 

 

 

Team Leader

 

 • In charge of national museums and the historical monuments. Deals with the preservation, valorization and utilization of the cultural heritage .
 • The formulation of national policies and programmes and for the co-ordination of activities of various Central Government Agencies, State Governments/UTs and the Private Sector for the development and promotion of tourism in the country.

 

 • Leaded the process of analyse and preparation of the file for the designation of Albanian city of Berati as UNESCO World Heritage Site. A detailed file for this nominated site was prepared and delivered for the meeting of UNESCO in Quebec. The file contained clearly details(documents, photos, etc.) about the site Outstanding Universal Values, and its authenticity. There was included also a comprehensive Management Plan and legislative protections for the site. The World Heritage Committee, at its 32-nd session in Quebec, Canada from 2-10 July, considered the request for the inscription of Berati as a new site on UNESCO's World Heritage List. Berati was designated a UNESCO World Heritage Site  comprising a unique style of architecture with influences form several civilisations that have managed to coexist for centuries throughout the history.

2007-2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1999-2005 

Albania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albania

 

 

 

Albanian Parliament (Kuvendi i Shqiperise)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albanian Institute of Social and Psychological Studies(Instituti Shqiptar i Studimeve sociale e Psikologjike (I3SP)

 

 

Member of Parliament

 

 

 

 

 

 

Deputy Chairman of the Media and Education Commission of the Albanian Parliament

 

 

 

 

 

 

 

Team Leader and researcher

  

 

 

Team Leader and researcher

 

 

 

 

 

Team Leader and researcher

 

 

 

Team Leader

and researcher

 

 • The highest legislative body in Albania

 

 

 

 

 

 • Drafting laws and regulations on the fields of media, culture and education. Approving laws and regulations before the voting procedures in the Parliament.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Project and Publication of the book “Skills on the practice of work with the victims of traffic”,(“Shprehi ne praktiken e punes me viktimat e trafikimit”)-  Edition of Albanian Institute of Social and Psychological Studies, financially supported by USAID(2005)(in the framework of the Programme KVKTNJ)

 

 • Project and Publication of the book “The prostitution, an open wound for the Albanian society” (Prostitucioni nje plage e hapur e shoqerise shqiptare) (2001), Edition of Albanian Institute of Social and Psychological Studies financed by Duch foundation SNV. Both publications of Albanian Institute of Social and Psychological Studies, under the care of the Director of Institute Ylli Pango.

 

 

 • Project and Publication of the book “Project “Human Rights Promotion in Universities “- Publication of the book “Manual for the Human Rights Promotion in Universities”. (Manual per promovimin dhe njohjen e te drejtave te njeriut ne universitete) Part of the Manual for the Human Rights. Published by Albanian Institute of Social and Psychological Studies Tirana-2004 Financed by the support of European Commision.

 

 • -Project Project and Publication of the book “The enhancement of democratic skills and promotion of ethics in local power governance”. Publication of the book: ‘The enhancement of democratic skills and promotion of ethics in local power governance” (Permiresimi i aftesive demokratike dhe nxitja e etikes ne qeverisjen vendore) Published by Albanian Institute of Social and Psychological Studies (Tirana-2004). Financed by Democracy Commission Small Grants-Public Affairs Section-U.S. Embassy Tirana, Albania

2002-2005

Albania

Presidency of Albania

External Political Advisor(Counseller) of the President of Albania

 

 • Part of the group of counselors of the President of Republic. Consultancy on political issues.

 

1999-2003

2003-2005

 

Albania

 

University of Tirana

Faculty of Social Sciences-

 

Dean

Two times consecutively elected

 • Responsible for the leadership and management of the Faculty of social Sciences. Assisting the Faculty to achieve the academic and teaching objectives as effectively as possible.
 • Team leader for the establishment of the new Department of Political Sciences(2001)

 

1997-1998

 

Albania

 

Albanian Public Radio-Television

 

Chairman of the Board

 

Lead the meetings of the Leading Board of  Albanian Public Television focused on allocating funds for different Departments of TV, apply standards and criteria for permitting the Public Television and Radio stations to qualify as public broadcasting stations, consider the strategic planning, approve the annual budget, elects the general Director of the Albanian Public Radio-Television etc.

 

 

1995-1999

 

 

 

 

1999

 

Albania

 

 

 

 

USA

 

 

University of Tirana

Faculty of Social Sciences

 

 

 

University of Washington-Seattle

 

Lecturer;Scientific leader and supervisor for the PhD students

 

 

Researcher, Book Author

 • Responsibilities: Keep up with current research activities in areas of my expertise such as Social Psychology, Psychotherapy; Lecture planning, preparation and research, contact and teaching time with students, seminars, tutorials; supervising PhD students  lectures on Social Psychology;Member of the University Commision of Phd graduation
 • Team member for the establishment of the new Department of Psychology
 •  
 •  
 • Researcher and Author of the book:“Civic education – education on democracy”(1999)(In English and in Albanian), product of a project with the University of Washington Seattle-USA- Financed by USIA with contract nr. IA-ASCF-G5190504 and IA-ASLJ-G8190037

 

1998

 

Albania

 

UNDP-Office Tirana

 

Principal Contributor.

Author of the Chapter about Education, Social Issues such as social Cohesion.

 

---Principal contributor and co-author of “General Human Development Report Albania”-1998. (Author of the Chapter about  Education, Social Issues such as social Cohesion). The book-report gives a summary of the development within certain fields of the society development such as the Economy, the Social Cohesion and the Transition Process.

 

1992-1994

 

 

 

Albania

Higher Qualification Commission of  Science Albania

Vice-President

 • The Commission is in charge of the examination, analyzing and approval of the scientific titles and degrees through a discussing and voting process

 

1992-1994

 

Albania

 

Committee of UNICEF- Tirana

 

Deputy chairman

 • As being in the same time the deputy minister of education establishing and developing Institutional cooperation with the UNICEF Office in Tirana on common issues such as Pre-school Education and Elementary Education

1992-1994

 

Strasburg

Council of Europe

Co- Author

 

 

 

 

Author

 • Book “Secondary Education in Europe: Problems and Prospects” Council of Europe Publishing(1994).

(Guide to Secondary Education for Europe) (Coordinator Denis Callen)

 

 • Book : “Secondary Education in Albania”(L’Enseignement secondaire en Albanie)- Guide to Secondary Education for Albania-Europe-Council for Cultural Cooperation-Council of Europe Press, (Published in 1996) (Coordinator Denis Callen)

1992-1994

 

 

 

Albania

Ministry of Education and Science

Deputy Minister of Education (Higher Education)

 

 • Taking over the day-to-day operations and the program development of Ministry. Back up minister in case of unavailability.
 • Team leader for the drafting of the law of Higher Education by the assistance of the Council of Europe.

1987-1992

Albania

Institute of Pedagogical Studies-Tirana -Albania

Researcher,

Head of the Department of Pedagogy and Psychology

 • Research and evaluation on the fields of Psychology, Pedagogy and studies on the fields of Education. The main leading and responsible entity for the drafting of the new programmes and curricula for the elementary and secondary education system in Albania.

1976-1982

 Albania

Department of Public Education

High School Teacher

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIKIMET 1985-2010

1- Psikologjia e të menduarit të fëmijës, (1987)(130 faqe)

2- Metodat statistikore në psikologji (1985) (130 faqe)

3- Të fshehtat e kujtesës (1990) (210 faqe)

4- Amerika(1996) (200 faqe)

5- Psikologjia sociale (1998) (300 faqe)

6- Rrënoja(1994) (120 faqe)

7- Edukimi qytetar –edukim për demokraci(1999)

8- Prostitucioni- plagë e hapur e shoqërisë shqiptare. (2002)

9- Probleme të organizimit dhe metodologjisë së studimeve sociale dhe psikologjike.

10- Psikologjia e rinisë shkollore (Artikuj, studime, prezantime).

11- Plani i zhvillimit afatmesëm për sektorin e arsimit (drejtues i studimit). (1993)

12- Arsimi i mesëm në Europë. 1994.(Bashkëautor dhe autor i kapitullit “Arsimi i Mesëm në Shqipëri. Publikim i Këshillit të Europës (1992-1993)

13- Krim-Artikuj dhe Ese-2003 (130 faqe)

14- Psikoterapia(2004)- Manual për diagnostikimin dhe trajtimin e çrregullimeve psikologjike (870 faqe)

15- Skandal (2010)-Ese mbi moralin shqiptar

16- Vip (Essè) (2010) (170 faqe) 

17-Zogu i Zi- Letersi, Kujtime feminore

18. Psikologji Shqiptare(2019)

19.Nje mal diamanti- Francis Scott Fotzgerald-Perkthim-2019

 

 

Rreth 500 artikuj dhe studime në fushën e psikologjisë, punës sociale, politologjise, sociologjisë & edukimit.

 

 CV e plotë

 

 

Prof. Dr.Ylli Pango

Emri:Ylli Pango

Adresa: Rr. “Jorgji Truja” Nr.60/1 Tel.376436,

370690

Vendlindja: Tiranë, Shqipëri

Arsimimi:

Nga 1969-1974 kryen studimet në

Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Dega Matematikë

5-vjeçar, Universiteti i Tiranës. Diplomohet Matematikan

me rezultate shumë të mira e më pas kryen edhe kurs

pasunivesitar në psikologji. Vazhdon me specializime në

Itali, në fushën e Studimeve Psikologjike, për të vijuar

më pas me studime pasuniversitare në Universitetin e

Bostonit, Diplomë në fushën e Planifikim-Administrimit

të Arsimit-Diplomë në studime pasuniversitare në

psikoterapi me studime pasuniversitare në Universitetet

e Montpellier, Francë, Universitetin e Granadës, Spanjë,

Universitetin e Luvenit, Belgjikë, Studime pasuniversitare

pranë Universitetit të Washingtonit, Seattle.

Grada dhe Tituj Shkencorë:

Më 1987 merr gradën shkencore “Kandidat i

Shkencave” e më pas në 1992 gradën shkencore “Doktor

Shkencave. Në 1994 merr titullin e “Profesor”

Vende pune

1974-1976 Matematikan në Byro projektimi

1976-1982 Mësues e drejtor në shkolla të mesme e

tetëvjeçare

1983-1992 Studiues e shef sektori ne Institutin e Studimeve

Pedagogjike në Tiranë. Pedagog i matematikes

dhe i psikologjise ne Universitetin e Tiranes.

1992-1994 Zv. Minister i Arsimit.

1992-1994 Nënkryetar i Komisionit të lartë të Kualifikimit

Shkencor të Shqipërisë.

1992-1994 Nënkryetar i Komitetit Shqiptar te UNICEF-it.

1996 Drejtues-menaxher në Fondin Shqiptaro-amerikan

të investimeve.

1997-1998 Kryetar i Këshillit Drejtues të Radiotelevizionit

Shqiptar.

1995 Pedagog pranë Fakultetit të shkencave sociale.

1999-2005 Dekan i fakultetit te Shkencave Sociale i zgjedhur nga stafi akademik 2 herë.

Rindërtohet Fakulteti i Shkencave Sociale me auditorë

modernë dhe amfiteatër 300 vendësh. Krijohet dega e

Shkencave Politike.

2005 Zgjidhet ne zonen elektorale te qytetit te Tiranes, Deputet i Kuvendit të Shqipërisë. Caktohet nënkryetar i

Komisionit të Medias ne Kuvendin  e Shqiperise.

2007-2009 Ministër i Turizmit, Kulturës, Rinisë e

Sporteve.

2010-2013 Emerohet Drejtor i Agjensise se Kerkimit Shkencor, Teknologjise e Inovacionit, Agjenci qe themelohet e nis punen me kete drejtor

Libra e tekste të botuara:

1- “Metodat Statistikore ne Studime Psikologjike”

(130 faqe, 1985)

2- “Psikologjia e të menduarit të fëmijës”

(130 faqe, 1987)

3- “Te fshehtat e kujtesës” (210 faqe,1990)

4- “Rrënoja” (130 faqe, 1994)

5- “Amerika” (200 faqe, 1996)

6- “Psikologji Sociale” (301 faqe, 1997)

7- “Edukimi qytetar-Edukim për demokraci”

(1999, 120 faqe)

8- “Krim”

9- “Psikoterapi” (me rreth 900 faqe)

10- “Prostitucioni , një plagë e hapur e shoqërisë

shqiptare”

11 - “Arsimi i mesëm në Evropë” (High education in

Europe). 1994. (Bashkautor si autor i kapitullit “High

Education in Albania”), Botim i Këshillit të Evropës.

Veç këtyre, qindra artikuj janë botuar edhe në shtypin

periodik e atë divulgativ-shkencor mbi probleme

sociale e psikologjike.

Gjatë kohës që ishte ministër nen drejtimin e tij stafi i kesaj Ministrie kreu këto punë për vendin dhe të mirën

publike.

 

 Arritjet e Ministrisë së Turizmit,

Kulturës, Rinisë dhe Sporteve:

Viti 2007-2009

 

Në kulturë:

Investime:

• U restaurua për 100 ditë “Lidhja e Shkrimtarëve”

dhe u kthye në Ministri të Turizmit, Kulturës Rinisë dhe

Sporteve, ku veç zyrave ka dhe Sallë Koncertesh, Sallë

të artit figurativ, Salla për aktivitete artistike ne shërbim

te artisteve.

• U rikonstrutua Instituti i Monumenteve të Kulturës

“Gani Strazimiri” dhe u ndërtua Shkolla e pare Shqiptare

e Restaurimit, bashkëpunim me Qeverinë Italiane.

• Në “Rrugën e Elbasanit” u ndërtua Biblioteka e Librit

të Huaj, me pavijonet gjermane, italiane, franceze e

angleze.

• Filluan punimet tek Piramida për kthimin e

saj ne Qendër të madhe Kulture, investim me

një vlerë 570 milion lekë (të reja), ku përfshihen

Galeri Kombëtare e arteve Figurative, Teatër i Madh

Kombëtar, salla varieteje dhe mjedise të tjera që do

i shërbejnë kulturës dhe artit në vendin tonë. Është

investimi më i madh në Kulture në njëzet vitet e fundit. Punimet u nderprene pas presioneve te pushtuesve private te mjediseve ku sot do te kishim ne baze te projektit francez, nje nder teatrot me te bukur ne Ballkan

Në trashëgiminë kulturore

Viti 2008

• Vetëm për vitin 2008 u punua për restaurimin e

47 banesave karakteristike ne Berat, me 3 herë me

shume fond se gjate vitit 2007. Pas nje pune voluminoze u paraqit dosja ne mbledhjen e UNESCO ne Quebec, Kanada dhe më 10 Korrik 2008, qyteti i Beratit u pranua si pjese e Trashëgimisë Kulturore

Botërore në mbrojtjen e UNESCO - s.

• U krijua e para Zyrë e Koordinimit dhe Administrimit,

Gjirokastër, për administrimin e fondeve për restaurimin

e qytetit.

• Një investim i rëndësishëm u krye gjate vitit 2007-2008

në Gjirokastër (ne total rreth 2 milionë euro) ku u përfshinedhe fondi

prej 1.3 milionë dollarë per Restaurimin e Qendres

Historike,Qafen e Pazarit Gjirokastër,restaurimi i Hanit te

Zagorise me vlere 24 milion leke, restaurimi i Shtëpisë

se Çabejve, restaurimi i Shtëpisë së Kadaresë për vitin

2008, restaurimi i kalasë Gjirokastër .

• Pas negociatave me Ministrinë greke të Kulturës u

realizua kthimi nga Greqia ne Butrint i statujave te vjedhura ne vitin 1997, (shtatoret e

Apollonit dhe Artemisës).

• Aplikohet dhe fitohet nga MTKRS pranë zyrës së

Komunitetit Europian projekti me vlere 3 milion Euro

per restaurimin e kalave mesjetare: Kalaja e Himarës,

Kalaja e Tiranës, Kalaja e Krujës.

• Aplikohet dhe fitohet nga MTKRS projekti i fondit të

Qeverisë Spanjolle me vlere 3,26 milion Euro i cili 

përdoret për Muzeun Kombëtar dhe ne zhvillimin e

mëtejshëm të Turizmit artizanal në vendin tonë.

 

 • Fondi i fituar nga Komuniteti Evropian me vlerë

3 milionë Euro, Fondi i fituar pranë qeverisë Spanjolle

me vlerë 3,26 milion Euro së bashku me vlerën totale

të investimeve të buxhetit të shtetit (305 milion leke),

ka rritur 10 here më shumë në krahasim me vitin 2007

fondin për investime në fushën e Trashëgimisë Kulturore

për vitin 2008.

• U krijua për herë të parë një strukturë në varësi të

MTKRS, Agjencia e Shërbimit Arkeologjik, e cila kryen

arkeologjinë e shpëtimit në rastet kur gjatë ndërtimeve e

gërmimeve zbulohen vlera arkeologjike.

Viti 2009

• Filloi zbatimi i projektit 3.26 milionë USD nga

qeveria spanjolle për rikonceptimin e Muzeut Historik

Kombëtar, por edhe për parqet arkeologjike të

Apollonisë e Antigonesë si dhe krijimin e strategjisë së

marketingut të turizmit në Shqipëri.

• Fillon procesi i tenderimit ndërkombëtar për fillimin

e punimeve në Kalanë e Tiranës, Krujës dhe Himarës

me fondet e Komisionit Europian (rreth 3 milionë

euro). Pak kohë më pas janë konfirmuar edhe rreth

2 milionë euro të tjera për Kalanë e Beratit dhe Lezhës.

• Vijon puna në restaurimet në Qafën e Pazarit në

Gjirokastër me financimin e qeverisë Shqiptare dhënë

UNESCO-s.

• Hapet për herë të parë Zyra e Koordinimit të Qendrës

Historike të Beratit që do të lehtësonteprocesin e marrjes

së financimeve dhe projekteve ndërkombëtare në

funksion të qendrës historike.

• Përfshihen në sistemin e MTKRS muzetë arkeologjikë

të Butrintit, Apollonisë, Durrësit dhe Korçës, duke e rritur

numrin e përgjithshëm të muzeve në varësi në 12.

Te 12 muzetë e lartpërmendur janë tashme te vizitueshem

online në disa gjuhe.

• MTKRS hapi procedurat për rijetezimet e kalave

ne Shqipëri te cilat do te përmirësoninndjeshëm

sistemin e mbrojtjes dhe vizitueshmërisë se tyre.

• Realizohet për 20 ditë ne Muzeun Historik Kombetar Tirane, Ekspozita-Muze: 20 Shkurti

“Dita në Nderim të Viktimave të Sistemit Komunist”.

• Ndërtohet rruga Kol Idromeno, ndryshe Rruga e Dugajave te reja, Shkodër, rrugë

karakteristike me kalldrëm që rikthen imazhin e

Shkodrës së vjetër.

Në turizëm

Për vitin 2008 numri total i vizitorëve arriti në 2.7 milion,

duke u klasifikuar kështu si periudha e “bumit turistik”

më të madh që ka njohur Shqipëria. Për këtë periudhë

numri i vizitorëve ka pasur rritje 21% ne krahasim me

2007, me vitin 2006 ka rritje 44 % dhe krahasuar me

2005 rritja është 77%, dhe është 10 herë më i madh se

numri i vizitorëve në vitin 2004.

• Për herë të parë ne vitin 2008,promovohet Turizmi Shqiptar në

rrjetet televizive ndërkombëtare, nëpërmjet spotit i cili

u shfaq mbi 200 here në kanalin prestigjioz televiziv CNN.

• Panairi i Turizmit në Berlin dhe Panairi i Turizmit në

Londër shënojnë një paraqitje të re dinjitoze të Shqipërisë

turistike dhe rrisin mjaft numrin e vizitorëve.

• Janë hartuar paketat turistike mbi 10 turet e mëdha të

Shqipërisë dhe 11 itineraret kulturore dhe natyrore në

bregdetin e jugut.

• Shfaqet spoti rajonal i turizmit shqiptar “Shqipëria,

pasioni i ri mesdhetar” në Kosovë dhe Maqedoni.

• Prezantohet Albania Guide Turistike 2008 , (mbi 500

faqe).

• Shfaqet Spoti i ri i turizmit shqiptar në rrjetin televiziv

ndërkombëtar EURONEWS transmetuar 150 here deri

m 2009.

• Publikohet dhe pasurohet faqja zyrtare e turizmit

www.albaniantourism.com, me mbi 500 faqe.

• Realizohet projekti i 40 Haneve: paketa turistike për

turizmin malor dhe shtëpitë karakteristike në Theth,

Valbonë, Kelmend, Pukë,etj. paketë promovuese

për turistet e huaj dhe hartohet e aprovohet vendimi

i Këshillit të Ministrave për asistencë financiare për pronaret e shtepive karakteristike,

banorët e zonave malore që zhvillojnë turizmin malor.

• Përfundon sinjalistika turistike dhe ajo e trashëgimisë

kulturore në pjesën më të madhe të vendit.

• Hartohet dhe aprovohet ligji i ri për turizmin me

19 aktet nënligjore.