Libra të botuar

PSIKOTERAPIA

  Libri “Psikoterapia” është botimi i parë i mirëfilltë shkencor në fushën në fjalë, që prej kohësh ka munguar. Ai ka si objektiv të njohë studentin e shkencave psikologjike, sociale dhe atë të mjekësisë me problemet e trajtimit psikoterapeutik te çrregullimeve psikologjike. Për nga tematika e...

PSIKOLOGJIA E TË MENDUARIT TË FËMIJËS

  “Psikologjia e të menduarit të fëmijës” trajton studimin e psikologjisë të të menduarit të fëmijës së moshës së ulët shkollore (6-7, 10-11 vjec), i cili është një problem që lidhet ngushtë me detyrat e sotme imperative për forcimin cilësor të shkollës tonë. Për të zbatuar si duhet këtë...

METODAT STATISTIKORE NË STUDIMET PSIKOLOGJIKE

  Në studimin e dukurive dhe proceseve psikike, metoda e vëzhgimit dhe ajo eksperimentuese zë sot një vënd qëndror. Vetë gjeneza e psikologjisë si shkencë lidhet ngushtë me shtrirjen e kërkimeve eksperimentuese në fushën e studimit të proceseve psikike. Nën  ndikimin e fuqishëm të...

TË FSHEHTAT E KUJTESËS

  Në këtë libër shtjellohet një pjesë e mirë e informacionit bazë teorik, që njihet mbi procesin psikik të kujtesës, disa nga provat më të përdorëshme për studimin e nivelit, si dhe disa ushtrime, rekomandime e udhëzime të vlefshme per ta ushtruar e shfrytëzuar atë me efektivitet e kapacitet...

EDUKIMI QYTETAR-EDUKIMI PER DEMOKRACI

  Ky libër u drejtohet, kryesisht studentëve që përgatiten për t’u bërë mësues, por edhe të gjithë mësuesve që punojnë për formimin qytetar demokratik të nxënësve nëpërmjet lëndëve të drejtëpërdrejta të formimit qytetar, si dhe nëpërmjet të gjithë procesit mësimor edukativ në shkollë. Ai...

AMERIKA

Ky libër është një valë mbresash vetjake të autorit për vendin që shumica e njerëzve (sidomos te huajt), për lehtësi e quajnë Amerikë. Për të përshkruar multikulturën, historinë, larminë e problemeve sociale dhe sidomos zhvillimin e begatinë e saj nuk do të mjaftonin as librat më voluminozë të...

Krim

  Shkimet e botuara në këtë libër ndjekin kronologjikisht rradhën e botimit të tyre, njëherësh atë të paralajmërimeve të autorit për krimin që vret cdo ditë shoqërinë shqiptare. Ato përfshijnë edhe ngjarjen e rëndë, atentatin me bombë karshi jetës së autorit në Mars të vitit 2003. Megjithatë...

Psikologjia Sociale

  Psikologjia sociale është teksti i parë i kësaj fushe të psikologjisë, i botuar në vëndin tonë. Teksti është botuar në vitin 1997 dhe më pas është ribotuar disa herë. Ai iu drejtohet studentëve të degëve të psikologjisë, filozofisë, sociologjisë, shkencave politike, gazetarisë etj., por...

Rrënoja

  Është një përpjekje e autorit për të trajtuar në fromë kaledioskopi ngjarje të periudhës së parë të tranzicionit shqiptar 1991-1994. Së bashku, me problematikën politike ndërthuren probleme sociale, të shoqërisë shqiptare, të moralit në tranzicion të kësaj shoqërie, lidhjet e saj të thella...

Skandal

  Është ngjarja personale e autorit e Marsit të vitit 2009. Ajo përshkruhet nga vetë autori si një nga skandalet mediatike më të rënda dhe diabolitikisht të stisura nga media dhe politika shqiptare karshi një individi e personaliteti në këto 20 vite tranzicioni shqiptar. Në këtë libër jepen...

"ZOGU I ZI" nga YLLI PANGO

ZOGU I ZI ~ YLLI PANGO LIBRI I FUNDIT ~ PRILL 2014 https://www.grepi.al/produkti/14068/titulli-i-librit-zogu-i-zi-autor-ylli-pango

Psikologji shqiptare

Një libër për Psikologjinë e shqiptarve

"Nje mal diamanti" Francis Scott Fitzgerald- Perkthyer nga Ylli Pango

Ky liber permban 7 novela te shkrimtarit te madh amerikan Francis Scott Fitzgerald perkthyer nga origjinali  nga Ylli Pango. Paraqitur ne Panairin e librit nentor 2018. Nder te tjera "Nje mal diamanti";"Rasti i çuditshem i Benjamin Baten"; " Pallati prej Akulli";Pirati i detrave"; "Koka dhe...
1 | 2 >>