Psikologji shqiptare

25/09/2017 19:35

Të mirës gjithmonë i lehin. Madje dhe ashtu kot, pa i ngarë as kurrë, tek shkon udhës në punë të saj…Ashtu si qentë e rrugës qenit të racës së mirë, ..Ashtu pa shkak e arësye?….jo vërtet  pa shkak: i shqetëson,i grryen me pamjen e vet…ju kujton si janë, ju kujton nga vinë, ju kujton kush janë